Xochitl Mota-Pettis
Xochitl Mota-Pettis
Team USAWrestling

Xochitl Mota-Pettis

Athlete Bio

Xochitl Mota-Pettis

Age

23

Hometown

Klein, TX

3 photos