Brady Koontz
Brady Koontz
Team USAWrestling

Brady Koontz

2023 Senior World Championships (10th at 55 kg), 2019 U23 World Championships (18th at 55 kg), 2018 Junior World Championships (13th at 55 kg), 2015 Cadet World Championships (17th at 46 kg)

Athlete Bio

Brady Koontz

Age

25

Hometown

Stevens Point, WI

Education

Ohio State University

Loading...

5 photos